Om Ann-Louise

Arkeolog och entreprenör med stort intresse för pedagogik, teknik och upplevelsebaserat lärande.


Arkeologiskt utbildad i bevarandeproblematiken kring hällristningar. Numer är jag Österlens enda arkeolog utbildad i sökande, grävande, bevarande och förmedlande av hällristningar.


2003 var jag klar med min universitetsutbildning i arkeologi. Samma år hamnade jag på Österlens museum där jag via ett otal projekt jobbade med Österlens forntid till och från fram till företagsstarten. Jag har även arbetat med natur- och kulturarvsturism via Region Skåne samt som museipedagog på Glimmingehus.


Efter många år som arkeolog och antikvarie i museibranschen i Skåne valde jag att starta egen guidefirma Asmiroca Kulturarvsupplevelser, år 2010. Min ambition var att bedriva upplevelsebaserade guidningar i Skånes historiska landskap. Jag hade länge haft en vision om att ta besökaren ut i landskapet, hitta de fysiska platserna förhistoriska händelserna och genom alla mänskliga sinnen skapa en förståelse för så väl historian som hur denna har påverkats av och själv påverkat landskapet.


Efter två år som egen företagare tog jag över driften av ett av sydöstra Skånes största historiska besöksmål, bronsåldersgraven Kiviksgraven i Kivik samt det intilliggande Café Sågmöllan i dess kulturhistoriska lokaler.
Idag driver jag dessa tre företag med stor framgång och dessutom har jag, tillsammans med en kollega, startat upp ytterligare ett företag som inriktar sig främst på föreläsningar där varje ämne hanteras ur ett gemensamt arkeologiskt och historiskt perspektiv.


Som entreprenör i natur- och kulturmiljöer finns en enorm potential att skapa spännande, lärorika och underhållande guidningar. Jag siktar på både klimatmässig och ekonomisk hållbarhet i mina produkter. Min mening är att vi inom turistbranschen måste ta steget före och ta fram hållbara produkter.


Det vill säga produkter som inte bara ger ekonomisk vinning utan har en kontinuitet för att ge nedlagt arbete det värde det faktiskt har. Allt för många produkter existerar bara ett eller två år.


Våra produkter måste också vara klimatmässigt hållbara. Och detta blir som allra tydligast i att arbeta i natur och kulturmiljöer. Det jag vill visa upp har ofta hållit i många tusen år, vi kan inte bara rasera vår värld för att leva nu och inte tänka på efterkommande generationer.


I allt detta försöker jag hitta både ny och äldre teknik för att på bästa sätt ge mina huvudrollsinnehavare, miljöerna, den bästa presentationen. Som deltagare och besökare hos mig ska man räkna med att mycket görs lite annorlunda men med passion och hundraprocentigt engagemang!


Jag driver mina företag som enmansföretagare men, som i många andra små företag, är hela familjen och många vänner inblandad. Såväl maken som sönerna är ovärderliga som såväl arbetskraft som bollplank. Vänner hoppar in och stöttar vid behov och under sommaren har jag flertalet härliga ungdomar anställda i Café Sågmöllan.