Ann-Louise S Ferngård

Jag blev intresserad av arkeologi i fyraårsåldern när jag delvis bodde på ett mindre jordbruk i östra Småland. Det var ju så oerhört spännande att genom föremål och fynd kunna skapa bilder av hur människor levde för så länge sedan. Att förstå att en flintyxa kunde berätta om hur man levde. Intresset att söka svar följde med genom barnaåren och ungdomen, ofta i form av kriminalgåtor och skattjakter. Cluedo var ett av favoritspelen, givetvis 😉.

När jag blev ung vuxen kom intresset för runskrift och att genom dessa tecken både kunna läsa om järnålderns människor och förstå lite av deras världsbilder. Som 22 åring, 1996, tog jag beslutet att satsa på arkeologin och flyttade till Skåne för att läsa vid Lunds universitet. Det blev studier i förhistorisk arkeologi, historisk arkeologi (kallades förr medeltidsarkeologi) och antikens kultur och samhällsliv. Det slutade i en Fil. Kand. i medeltidsarkeologi.

Ganska snart fick jag praktik på Österlens museum där jag kom i kontakt med hällristningar. Och jag var såld. Bilderna har kommit att bli mitt allra största intresse, både som kulturbärare men även utifrån perspektivet ”hur bevarar vi dem”. Att jobba med dokumentation och bevarande av Österlens hällristningar har upptagit stor del av min yrkesverksamma tid även om jag jobbat med Österlens övriga historia i stora mått.

Asmiroca Kulturarvsupplevelser tog fart 2010 då jag tröttnat på projektanställningar och ville kunna slappna av lite i min yrkesroll. Min ambition med företaget är att få människor att besöka de faktiska platserna ute i landskapet och inte bara uppleva dem inne på ett museum. När man står på plats är det så många sinnesintryck, känslor och faktiska omständigheter som tillför historien flera nya dimensioner. Vandringar, visningar och andra upplevelser ligger till grund för att återföra platsen sin egen historia och ge besökarna en nära kontakt med de forna folken.

2012 blev ett viktigt år för mig då jag tog över driften av Kiviksgraven, även kallad Kungagraven eller Bredarör, och det tillhörande Café Sågmöllan. Då fick jag en plattform där jag började utveckla ett kulturarvscentrum för Österlen. Och där är jag nu. Asmiroca Kulturarvsupplevelser lever och frodas med flera upplevelser i naturen samt kulturarvscentrat vid Kiviksgraven utvecklas hela tiden.

Varmt välkomna att träffa mig vid Kiviksgraven där jag oftast befinner mig under dess öppettider. Idag njuter jag av den fantastiska historia Österlen kan erbjuda och jag fullkomligt älskar att prata om den!

Ann-Louise S Ferngård.