Våra besöksmål

Vi driver Kiviksgraven på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Uppdraget består i att informera, utveckla och underhålla Kiviksgraven som fornlämning och plats. Fornlämningen består av ett 75 m i diameter stort bronsåldersröse med hällkista smyckad med hällristningar. Då vi inte får några bidrag av såväl staten, regionen eller kommunen tas en entréavgift ut för att besöka gravområdet och gravkammaren.


Vi driver även Café Sågmöllan som ligger inom Kiviksgravens fastighet. Även denna drivs på uppdrag av Statens fastighetsverk. Caféet startade omkring 1939 och har sedan dess varit i drift. Vi satsar på ett familjärt, hembakat sortiment där alla ska kunna finna sin favoritkaka. Här finner du vår museibutik samt betalar du också entréavgiften till Kiviksgraven här.