Gravgång

En kvällsvandring ut på gravfältet Ängakåsen. Här finns över 130 gravar, några i mindre högar och andra i stora stenskepp. Kulthusen är ovanliga och mystiska inslag. Under kvällens gång får du smaka, lukta, lyssna, känna och se bronsåldern. Innan du ger dig av görs ett besök i Kiviksgraven där vi i mörkret undersöker hällbilderna med våra ficklampor.

325 kr/person över 18 år
150 kr/person 12 – 17 år

3, 10, 17, 24 samt 31 juli
Måste förbokas senast 24 timmar före avgång
Endast på svenska!